• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 08:50
  • تعداد بازدید خبر : 16

برگزاری جلسه هماهنگی تامین بافت پیوند قرنیه در بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

148340.mp3 برگزاری جلسه هماهنگی تامین بافت پیوند قرنیه در بیمارستان فارابی

/useruploads/1575955521338cnt.jpg /useruploads/1575955554114vwi.jpg /useruploads/1575955589085fmr.jpg /useruploads/1575955614784ruy.jpg /useruploads/1575955648924aox.jpg /useruploads/1575955738814lmn.jpg /useruploads/1575955768684bij.jpg /useruploads/1575955793797mhk.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1575955793797mhk.jpg /useruploads/1575955821243rto.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148340
کلمات کلیدی
عکاس
معصومه  عزيزي - عكس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید