• تاریخ انتشار : 98/08/20 - 14:20
  • تعداد بازدید خبر : 11

برگزاری همایش سالانه مربیان پرستاری دیالیز سراسر کشور در سالن دکتر پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی

نجمه باهو

147877.mp3 برگزاری همایش سالانه مربیان پرستاری دیالیز سراسر کشور در سالن دکتر پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی

/useruploads/1573469461679mxe.jpg /useruploads/1573469522127wne.jpg /useruploads/1573469556304jgw.jpg /useruploads/1573469575941eau.jpg /useruploads/1573469592542mof.jpg /useruploads/1573469608819nds.jpg /useruploads/1573469626052vqi.jpg /useruploads/1573469643557lfk.jpg /useruploads/1573469658557bab.jpg /useruploads/1573469718949kos.jpg /useruploads/1573469738761ips.jpg /useruploads/1573469757975wnu.jpg /useruploads/1573469783038tlb.jpg /useruploads/1573469799354sts.jpg /useruploads/1573469815854jes.jpg /useruploads/1573469882035smo.jpg /useruploads/1573469899417cdx.jpg /useruploads/1573469915248msp.jpg /useruploads/1573469935806vqb.jpg /useruploads/1573469954782kys.jpg /useruploads/1573469972057lcd.jpg /useruploads/1573469990949foe.jpg /useruploads/1573470008532ldu.jpg /useruploads/1573470025960mde.jpg /useruploads/1573470044337ubj.jpg /useruploads/1573470062377cbd.jpg /useruploads/1573470076633odi.jpg /useruploads/1573470092402eai.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147877
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید