• تاریخ انتشار : 98/07/23 - 13:54
  • تعداد بازدید خبر : 3

برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جدید در دانشکده داروسازی

رمضان زاده

147532.mp3 برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان جدید در دانشکده داروسازی

/useruploads/1571135243428iab.jpg /useruploads/1571135274382rdj.jpg /useruploads/1571135309391xhx.jpg /useruploads/1571135338819drj.jpg /useruploads/1571135367412bem.jpg /useruploads/1571135412024blx.jpg /useruploads/1571135451664okv.jpg /useruploads/1571135502187csw.jpg /useruploads/1571135572732kfd.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147532
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید