• تاریخ انتشار : 98/07/23 - 14:48
  • تعداد بازدید خبر : 6

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بیمارستانی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

محمد علی مرزبان

147543.mp3 برگزاری کارگاه آموزشی سامانه رسیدگی الکترونیک اسناد بیمارستانی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

/useruploads/1571138303629fns.jpg /useruploads/1571138334078lnj.jpg /useruploads/1571138350770vik.jpg /useruploads/1571138365769ujh.jpg /useruploads/1571138382827ebg.jpg /useruploads/1571138397876twt.jpg /useruploads/1571138413574iqb.jpg /useruploads/1571138459179ebo.jpg /useruploads/1571138478210cfn.jpg /useruploads/1571138494564wby.jpg /useruploads/1571138511100bko.jpg /useruploads/1571138549070lwd.jpg /useruploads/1571138574637orf.jpg /useruploads/1571138601133tnb.jpg /useruploads/1571138619729vbu.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147543
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید