• تاریخ انتشار : 97/11/21 - 15:16
  • تعداد بازدید خبر : 8

برگزاری کارگاه بین المللی مقدماتی تحقیقات کیفی در دانشگاه پزشکی هاولر اقلیم کردستان عراق توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حسین اکبریان

144243.mp3 برگزاری کارگاه بین المللی مقدماتی تحقیقات کیفی در دانشگاه پزشکی هاولر اقلیم کردستان عراق توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

/useruploads/1549799225268aqr.jpg /useruploads/1549799268153sft.jpg /useruploads/1549799300282crj.jpg /useruploads/1549799347403hrw.jpg /useruploads/1549799367570onu.jpg /useruploads/1549799390405wdt.jpg /useruploads/1549799405186xda.jpg /useruploads/1549799432942ydc.jpg /useruploads/1549799454095dux.jpg /useruploads/1549799540656grm.jpg /useruploads/1549799563704ryl.jpg /useruploads/1549799584049tey.jpg /useruploads/1549799601637lan.jpg /useruploads/1549799621970wrv.jpg /useruploads/1549799644170ttr.jpg /useruploads/1549799670711rqo.jpg /useruploads/1549799685580vxw.jpg /useruploads/1549799710313ljb.jpg /useruploads/1549799733003nkj.jpg /useruploads/1549799747998qeq.jpg /useruploads/1549799770127xma.jpg /useruploads/1549799787474cxa.jpg /useruploads/1549799803054dji.jpg /useruploads/1549799820704ere.jpg /useruploads/1549799837949ela.jpg /useruploads/1549799855854yfo.jpg /useruploads/1549799871700tlr.jpg /useruploads/1549799892325uba.jpg /useruploads/1549799907255dms.jpg /useruploads/1549799934258asd.jpg /useruploads/1549799959823pic.jpg /useruploads/1549799975527xkl.jpg /useruploads/1549799991561pip.jpg /useruploads/1549800006709xbc.jpg /useruploads/1549800022013jjw.jpg /useruploads/1549800036136nog.jpg /useruploads/1549800052958fts.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 144243
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید