• تاریخ انتشار : 97/11/24 - 15:08
  • تعداد بازدید خبر : 4

برگزاری کارگاه علم سنجی در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر کبیری

شیما سادات عطری

144262.mp3 برگزاری کارگاه علم سنجی در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر کبیری

/useruploads/1550057964856ljh.jpg /useruploads/1550057981319hnf.jpg /useruploads/1550057999537ihv.jpg /useruploads/1550059221464ovm.jpg /useruploads/1550059242610sxc.jpg /useruploads/1550059263813mhs.jpg /useruploads/1550059283589xvv.jpg /useruploads/1550059309750jkh.jpg /useruploads/1550059326131jyd.jpg /useruploads/1550059880487hie.jpg /useruploads/1550059378122nhg.jpg /useruploads/1550059410311gvu.jpg /useruploads/1550059427504rsq.jpg /useruploads/1550059462258lwg.jpg /useruploads/1550059479125qkc.jpg /useruploads/1550059516281vfe.jpg /useruploads/1550059533031ioa.jpg /useruploads/1550059552164bqo.jpg /useruploads/1550059594659dpu.jpg /useruploads/1550059670375bnp.jpg /useruploads/1550059686164quq.jpg /useruploads/1550059704861irk.jpg /useruploads/1550059721971wfr.jpg /useruploads/1550059741000sjl.jpg /useruploads/1550059783826aja.jpg /useruploads/1550059800060ork.jpg /useruploads/1550059821949uqo.jpg /useruploads/1550059841197dra.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 144262
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید