• تاریخ انتشار : 98/07/30 - 10:44
  • تعداد بازدید خبر : 3

برگزاری کارگاه کتابدار بالینی در دانشکده پیراپزشکی

الهام حق شناس

147625.mp3 برگزاری کارگاه کتابدار بالینی در دانشکده پیراپزشکی

/useruploads/1571728505318enr.jpg /useruploads/1571733334790qbl.jpg /useruploads/1571733381593tep.jpg /useruploads/1571733400987rlu.jpg /useruploads/1571733429208crt.jpg /useruploads/1571733450158lsw.jpg /useruploads/1571733469375gjg.jpg /useruploads/1571733551681nsv.jpg /useruploads/1571733611158phu.jpg /useruploads/1571733634773pac.jpg /useruploads/1571733755178rag.jpg /useruploads/1571733780710ott.jpg /useruploads/1571733799828met.jpg /useruploads/1571733827904jyb.jpg /useruploads/1571733851020mme.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147625
کلمات کلیدی
عکاس
الهام  حق شناس- عکس

الهام حق شناس- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید