• تاریخ انتشار : 98/07/14 - 12:58
  • تعداد بازدید خبر : 18

برگزیدگان مسابقات ورزشی ایثارگران در دو رشته تیمی دارت و تنیس روی میز خواهران و برادران به مناسبت هفته دفاع مقدس

علی گلمحمدی

147339.mp3 برگزیدگان مسابقات ورزشی ایثارگران در دو رشته تیمی دارت و تنیس روی میز خواهران و برادران به مناسبت هفته دفاع مقدس

/useruploads/1570354113592ree.jpg /useruploads/1570354140710tcx.jpg /useruploads/1570354170909nan.jpg /useruploads/1570354193576kgv.jpg /useruploads/1570354216363use.jpg /useruploads/1570354240637gka.jpg /useruploads/1570354262048kwg.jpg /useruploads/1570354284708lak.jpg /useruploads/1570354317591gpv.jpg /useruploads/1570354383589tcd.jpg /useruploads/1570354420713evp.jpg /useruploads/1570354471266xpv.jpg /useruploads/1570354496182tan.jpg /useruploads/1570354551355ktf.jpg /useruploads/1570354586403pjf.jpg /useruploads/1570354608173grl.jpg /useruploads/1570354635240dlj.jpg /useruploads/1570354672784mvx.jpg /useruploads/1570354701215oqx.jpg /useruploads/1570354722903yej.jpg /useruploads/1570354746768blw.jpg /useruploads/1570354770562jkb.jpg /useruploads/1570354792762pla.jpg /useruploads/1570354813373nyd.jpg /useruploads/1570354836022dxo.jpg /useruploads/1570354859185yto.jpg /useruploads/1570354889815hxj.jpg /useruploads/1570354914428hob.jpg /useruploads/1570354955330wgx.jpg /useruploads/1570354981150sde.jpg /useruploads/1570355110669hks.jpg /useruploads/1570355740367nvb.jpg /useruploads/1570355781735gws.jpg /useruploads/1570355806306oci.jpg /useruploads/1570355834445tkc.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147339
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید