• تاریخ انتشار : 98/09/17 - 13:36
  • تعداد بازدید خبر : 7

به مناسبت روز حسابدار از همکاران حسابدار معاونت غذا و دارو تجلیل شد.

مرتضی ابراهیمی

148298.mp3 به مناسبت روز حسابدار از همکاران حسابدار معاونت غذا و دارو تجلیل شد.

/useruploads/1575799614904uju.jpg /useruploads/1575799642783ypl.jpg /useruploads/1575799670801kyh.jpg /useruploads/1575799704381yeg.jpg /useruploads/1575799839302lfv.jpg /useruploads/1575799883813ffa.jpg /useruploads/1575799944341qkk.jpg /useruploads/1575799977512ofc.jpg /useruploads/1575800014177dmf.jpg /useruploads/1575800059983fas.jpg /useruploads/1575800106960irk.jpg /useruploads/1575800136234ciw.jpg /useruploads/1575800367898wmy.jpg /useruploads/1575800393516fpg.jpg /useruploads/1575800455434ulq.jpg /useruploads/1575800576797rcg.jpg /useruploads/1575800626390ibf.jpg /useruploads/1575800686642dlf.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148298
کلمات کلیدی
عکاس
خديجه آب پر - عكاس

خديجه آب پر - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید