• تاریخ انتشار : 98/02/08 - 10:09
  • تعداد بازدید خبر : 8

تبادل نظر درمورد نحوه راه اندازی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر فریدی مجیدی

حسین اکبریان

145073.mp3 تبادل نظر درمورد نحوه راه اندازی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر فریدی مجیدی

/useruploads/1556429989527oki.jpg /useruploads/1556430016341yac.jpg /useruploads/1556430030784hit.jpg /useruploads/1556430046134ukk.jpg /useruploads/1556430066089ocr.jpg /useruploads/1556430084936jcf.jpg /useruploads/1556430118923mks.jpg /useruploads/1556430132230fgb.jpg /useruploads/1556430170815abj.jpg /useruploads/1556430192721clt.jpg /useruploads/1556430205687fmq.jpg /useruploads/1556430218282pah.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 145073
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید