• تاریخ انتشار : 96/07/26 - 11:07
  • تعداد بازدید خبر : 4

تقدیر از برندگان مسابقه پیامکی سفیر سلامت ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 97 -96

حسین اکبریان

138398.mp3 تقدیر از برندگان مسابقه پیامکی سفیر سلامت ویژه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 97 -96

/useruploads/1508312308273dfg.jpg /useruploads/1508312343450lmm.jpg /useruploads/1508312363890ayf.jpg /useruploads/1508312384643gre.jpg /useruploads/1508312463958lja.jpg /useruploads/1508312479287ige.jpg /useruploads/1508312493259dpl.jpg /useruploads/1508312509397fth.jpg /useruploads/1508312526173esj.jpg /useruploads/1508312540328gla.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 138398
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید