• تاریخ انتشار : 94/12/05 - 09:22
  • تعداد بازدید خبر : 13

تقدیم حکم بازنشستگی دکتر مینو پاک گوهر درجلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

134237.mp3 تقدیم حکم بازنشستگی دکتر مینو پاک گوهر درجلسه هیئت رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1456293194218qgf.jpg /useruploads/1456293348378nfs.jpg /useruploads/1456293373222dlb.jpg /useruploads/1456293390759euh.jpg /useruploads/1456293406976pgn.jpg /useruploads/1456293430772lgd.jpg /useruploads/1456293451697qgb.jpg /useruploads/1456293473988voh.jpg /useruploads/1456293498968kbh.jpg /useruploads/1456293515451ggf.jpg /useruploads/1456293531434nqx.jpg /useruploads/1456293547140lyy.jpg /useruploads/1456293558843gar.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 134237
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید