• تاریخ انتشار : 98/08/22 - 13:00
  • تعداد بازدید خبر : 12

تور بیمارستان گردی دانشجویان پرستاری در بیمارستان شریعتی

محمد مهدی ولی الهی

147936.mp3 تور بیمارستان گردی دانشجویان پرستاری در بیمارستان شریعتی

/useruploads/1573637445381mwu.jpg /useruploads/1573637475095qye.jpg /useruploads/1573637493638dqb.jpg /useruploads/1573637515697apu.jpg /useruploads/1573637536664msl.jpg /useruploads/1573637561353mjv.jpg /useruploads/1573637579082kxc.jpg /useruploads/1573637596816fwu.jpg /useruploads/1573637619071pgy.jpg /useruploads/1573637644619rfw.jpg /useruploads/1573637668084slb.jpg /useruploads/1573637691177tdc.jpg /useruploads/1573637717848xid.jpg /useruploads/1573637745340mkc.jpg /useruploads/1573637769413vot.jpg /useruploads/1573637791899vga.jpg /useruploads/1573637819353gfy.jpg /useruploads/1573637841736teb.jpg /useruploads/1573637863288jko.jpg /useruploads/1573637886209uhl.jpg /useruploads/1573637908150gsb.jpg /useruploads/1573638048395cgg.jpg /useruploads/1573638105821naa.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147936
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید