• تاریخ انتشار : 98/02/02 - 11:27
  • تعداد بازدید خبر : 33

جشن بازنشستگی دکتر زرین تاج کیهانی دوست هیئت علمی بخش کودکان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

محمد علی مرزبان

144956.mp3 جشن بازنشستگی دکتر زرین تاج کیهانی دوست هیئت علمی بخش کودکان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

/useruploads/1555916284397nwq.jpg /useruploads/1555916299102bjg.jpg /useruploads/1555916314291xhr.jpg /useruploads/1555916329687gmf.jpg /useruploads/1555916349085cyt.jpg /useruploads/1555916428985aed.jpg /useruploads/1555916442163lnn.jpg /useruploads/1555916456967kqh.jpg /useruploads/1555916472373gcp.jpg /useruploads/1555916484449kht.jpg /useruploads/1555916503381gfm.jpg /useruploads/1555916526914ltj.jpg /useruploads/1555916543450myk.jpg /useruploads/1555916562261hav.jpg /useruploads/1555916580356awd.jpg /useruploads/1555916593675qln.jpg /useruploads/1555916610784yqa.jpg /useruploads/1555916625326hmp.jpg /useruploads/1555916639551fat.jpg /useruploads/1555916656062jof.jpg /useruploads/1555916671066rvq.jpg /useruploads/1555916685168cam.jpg /useruploads/1555916704511nkl.jpg /useruploads/1555916721954bjv.jpg /useruploads/1555916748459rrn.jpg /useruploads/1555916763308rda.jpg /useruploads/1555916777000uke.jpg /useruploads/1555916792107cdj.jpg /useruploads/1555916810722ijx.jpg /useruploads/1555916828341epn.jpg /useruploads/1555916849996xvp.jpg /useruploads/1555916870296yby.jpg /useruploads/1555916899044tnr.jpg /useruploads/1555916915029hlo.jpg /useruploads/1555916932908lds.jpg /useruploads/1555916955123ngt.jpg /useruploads/1555916970726cux.jpg /useruploads/1555916987696wih.jpg /useruploads/1555917110454eqm.jpg /useruploads/1555917127399lje.jpg /useruploads/1555917148014csr.jpg /useruploads/1555917167022lir.jpg /useruploads/1555917195269dwd.jpg /useruploads/1555917211355ljt.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 144956
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید