• تاریخ انتشار : 98/08/28 - 13:04
  • تعداد بازدید خبر : 12

جلسه آموزشی آنفلوآنزا برای گروه مراقبین سلامت و بهورزان شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

یونس بیاتی

148052.mp3 جلسه آموزشی آنفلوآنزا برای گروه مراقبین سلامت و بهورزان شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

/useruploads/1574156107664syh.jpg /useruploads/1574156130538rna.jpg /useruploads/1574156151419ikl.jpg /useruploads/1574156174806ytd.jpg /useruploads/1574156196619cvv.jpg /useruploads/1574156215937hko.jpg /useruploads/1574156235513lyr.jpg /useruploads/1574156261262tev.jpg /useruploads/1574156289848vhh.jpg /useruploads/1574156309143lfh.jpg /useruploads/1574156334379bfa.jpg /useruploads/1574156360692ote.jpg
  • گروه خبری : شبکه های بهداشتی درمانی
  • کد خبر : 148052
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید