• تاریخ انتشار : 98/03/21 - 15:46
  • تعداد بازدید خبر : 16

جلسه آموزشی دکتر مهر پور با سرپرستاران بیمارستان شریعتی درباره لیدرشیپی

محمدرضا رضاسلطانی

145573.mp3 جلسه آموزشی دکتر مهر پور با سرپرستاران بیمارستان شریعتی درباره لیدرشیپی

/useruploads/1560251810738guy.jpg /useruploads/1560251843171rne.jpg /useruploads/1560252136616kom.jpg /useruploads/1560252160287ymh.jpg /useruploads/1560252184989iix.jpg /useruploads/1560252221887mkk.jpg /useruploads/1560252241925ccq.jpg /useruploads/1560252271032miu.jpg /useruploads/1560252294613kax.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 145573
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید