• تاریخ انتشار : 97/09/10 - 08:50
  • تعداد بازدید خبر : 2

جلسه ارزیابی مدیریت منابع و مصارف طرح تحول نظام سلامت در مرکز طبی کودکان

لیلا یوسفی

143203.mp3 جلسه ارزیابی مدیریت منابع و مصارف طرح تحول نظام سلامت در مرکز طبی کودکان

/useruploads/1543641615846euc.jpg /useruploads/1543641632626bqr.jpg /useruploads/1543641653802knu.jpg /useruploads/1543641673851oaj.jpg /useruploads/1543641688440fcn.jpg /useruploads/1543641712334fle.jpg /useruploads/1543641744230iqo.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 143203
کلمات کلیدی
عکاس
لیلا  یوسفی - عکس

لیلا یوسفی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید