• تاریخ انتشار : 98/04/04 - 14:03
  • تعداد بازدید خبر : 4

جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر رحیم نیا مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه

حسین اکبریان

145776.mp3 جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور دکتر رحیم نیا مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه

/useruploads/1561455220495orb.jpg /useruploads/1561455261456snm.jpg /useruploads/1561455280274hwg.jpg /useruploads/1561455306353ett.jpg /useruploads/1561455344903dhl.jpg /useruploads/1561455375119dii.jpg /useruploads/1561455411426djt.jpg /useruploads/1561455440820ebh.jpg /useruploads/1561455470640gfw.jpg /useruploads/1561455492811ogk.jpg /useruploads/1561455515518ree.jpg /useruploads/1561455531090jdd.jpg /useruploads/1561455558823bhn.jpg /useruploads/1561455575643taq.jpg /useruploads/1561455606222fed.jpg /useruploads/1561455645640oym.jpg /useruploads/1561455670287dpv.jpg /useruploads/1561455703580blh.jpg /useruploads/1561455746010dww.jpg /useruploads/1561455786356vxx.jpg /useruploads/1561455816979qjd.jpg /useruploads/1561455836116vwd.jpg /useruploads/1561455858124gau.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 145776
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید