• تاریخ انتشار : 97/07/29 - 13:28
  • تعداد بازدید خبر : 1

جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت

جمشید ربیعی

142829.mp3 جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت

/useruploads/1540115933093yex.jpg /useruploads/1540115949117sry.jpg /useruploads/1540115969578yry.jpg /useruploads/1540115990667ayj.jpg /useruploads/1540116009228ufn.jpg /useruploads/1540116025312hdw.jpg /useruploads/1540116044257twg.jpg /useruploads/1540116061504erj.jpg /useruploads/1540116078036uun.jpg /useruploads/1540116094848etf.jpg /useruploads/1540116113689xvv.jpg /useruploads/1540116129543mne.jpg /useruploads/1540116145809lud.jpg /useruploads/1540116164016pcx.jpg /useruploads/1540116181840pvy.jpg /useruploads/1540116203269vxs.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 142829
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید