• تاریخ انتشار : 98/07/29 - 12:04
  • تعداد بازدید خبر : 19

جلسه شورای عالی بازنگری پزشکی عمومی دانشگاه

وحید مزاجردی

147539.mp3 جلسه شورای عالی بازنگری پزشکی عمومی دانشگاه

/useruploads/1571646907024lpx.jpg /useruploads/1571646925055pkt.jpg /useruploads/1571646947048ajo.jpg /useruploads/1571646974151sei.jpg /useruploads/1571646991356xgc.jpg /useruploads/1571647008871ysu.jpg /useruploads/1571647027077tgm.jpg /useruploads/1571647046392bcv.jpg /useruploads/1571647065181lgi.jpg /useruploads/1571647086087nui.jpg /useruploads/1571647133558plt.jpg /useruploads/1571647188780het.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 147539
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید