• تاریخ انتشار : 98/09/13 - 10:03
  • تعداد بازدید خبر : 4

جلسه شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه

محمد پسندیده

148210.mp3 جلسه شورای مدیران معاونت توسعه دانشگاه

/useruploads/1575441273510hcj.jpg /useruploads/1575441292741csh.jpg /useruploads/1575441312475ygy.jpg /useruploads/1575441331287gke.jpg /useruploads/1575441349048ynq.jpg /useruploads/1575441369369yvl.jpg /useruploads/1575441394959hid.jpg /useruploads/1575441418275xtl.jpg /useruploads/1575441437467exr.jpg /useruploads/1575441464091fuf.jpg /useruploads/1575441485695rpj.jpg /useruploads/1575441503428brl.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148210
کلمات کلیدی
عکاس
آقای پسندیده - عکس رابط مریم تقی زاده

آقای پسندیده - عکس رابط مریم تقی زاده

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید