• تاریخ انتشار : 98/07/20 - 13:24
  • تعداد بازدید خبر : 5

جلسه شورای مدیران گروه های بالینی دانشکده پزشکی

نیرومند رومیانی

147255.mp3 جلسه شورای مدیران گروه های بالینی دانشکده پزشکی

/useruploads/1570874439170wcc.jpg /useruploads/1570874472967gtm.jpg /useruploads/1570874497448qua.jpg /useruploads/1570874529780bad.jpg /useruploads/1570874556426qst.jpg /useruploads/1570874922592gjp.jpg /useruploads/1570874950528cri.jpg /useruploads/1570874985236wrh.jpg /useruploads/1570875021315fbv.jpg /useruploads/1570875053390uub.jpg /useruploads/1570875078133ukh.jpg /useruploads/1570875107971hxv.jpg /useruploads/1570875134137qce.jpg /useruploads/1570875173472qtp.jpg /useruploads/1570875204668npc.jpg /useruploads/1570875265368kos.jpg /useruploads/1570875312875kla.jpg /useruploads/1570875361812myx.jpg /useruploads/1570875468661kua.jpg /useruploads/1570875518608owh.jpg /useruploads/1570875556578vrm.jpg /useruploads/1570875584335yeh.jpg /useruploads/1570875616059vph.jpg /useruploads/1570875643579dtm.jpg /useruploads/1570875666147rpc.jpg /useruploads/1570875705800nvh.jpg /useruploads/1570875740250suh.jpg /useruploads/1570875773179eoa.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147255
کلمات کلیدی
عکاس
دانشکده  پزشکی - عکس

دانشکده پزشکی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید