• تاریخ انتشار : 98/07/16 - 12:04
  • تعداد بازدید خبر : 4

جلسه معارفه دانشجویان جدید سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

سحر زاهدی

147382.mp3 جلسه معارفه دانشجویان جدید سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

/useruploads/1570523703775ksg.jpg /useruploads/1570523724688oas.jpg /useruploads/1570523745990sog.jpg /useruploads/1570523785182gnv.jpg /useruploads/1570523803656xup.jpg /useruploads/1570523824063uor.jpg /useruploads/1570523857971ucc.jpg /useruploads/1570523878121kfc.jpg /useruploads/1570523897328mwq.jpg /useruploads/1570523922785rxs.jpg /useruploads/1570523979191gmu.jpg /useruploads/1570523999125cvy.jpg /useruploads/1570524022034wxu.jpg /useruploads/1570524042064cvj.jpg /useruploads/1570524177531kfu.jpg /useruploads/1570524199817clq.jpg /useruploads/1570524221186cdy.jpg /useruploads/1570524244405men.jpg /useruploads/1570524265211jkt.jpg /useruploads/1570524286412qpt.jpg /useruploads/1570524311754lvv.jpg /useruploads/1570524333942tmd.jpg /useruploads/1570524360353wpv.jpg /useruploads/1570524380907kvq.jpg /useruploads/1570524401571yku.jpg /useruploads/1570524426122ffk.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147382
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید