• تاریخ انتشار : 97/11/27 - 15:23
  • تعداد بازدید خبر : 18

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی آموزشی پیش گیرانه در خصوص سوانح و تلفات جاده ای به گروه های مختلف پزشکی با حضور معاون درمان دانشگاه

باهو

144289.mp3 جلسه هم اندیشی برنامه ریزی آموزشی پیش گیرانه در خصوص سوانح و تلفات جاده ای به گروه های مختلف پزشکی با حضور معاون درمان دانشگاه

/useruploads/1550318038010bvt.jpg /useruploads/1550318051821jgy.jpg /useruploads/1550318067096jly.jpg /useruploads/1550318082567cea.jpg /useruploads/1550318100006jeh.jpg /useruploads/1550318115358kaf.jpg /useruploads/1550318129562idq.jpg /useruploads/1550318145327ome.jpg /useruploads/1550318160423kry.jpg /useruploads/1550318175217fde.jpg /useruploads/1550318192195mts.jpg /useruploads/1550318208124rsd.jpg /useruploads/1550318222602sfe.jpg /useruploads/1550318237287uid.jpg /useruploads/1550318251151fmt.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 144289
کلمات کلیدی
عکاس
نجمه  باهو - عکاس

نجمه باهو - عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید