• تاریخ انتشار : 98/08/04 - 10:52
  • تعداد بازدید خبر : 20

جلسه هیئت رئیسه و معارفه دکتر علی لباف در دانشکده پزشکی

نیرومند رومیانی

147678.mp3 جلسه هیئت رئیسه و معارفه دکتر علی لباف در دانشکده پزشکی

/useruploads/1572074599328nfr.jpg /useruploads/1572074625942wdc.jpg /useruploads/1572074660977uqa.jpg /useruploads/1572076122910apc.jpg /useruploads/1572076278855nic.jpg /useruploads/1572076296712exo.jpg /useruploads/1572076325749ium.jpg /useruploads/1572076343334sbb.jpg /useruploads/1572076366688btp.jpg /useruploads/1572076393423jyd.jpg /useruploads/1572076434102hie.jpg /useruploads/1572076464263bsw.jpg /useruploads/1572076488950ipj.jpg /useruploads/1572076517780htr.jpg /useruploads/1572076541434coa.jpg /useruploads/1572076564404ncx.jpg /useruploads/1572076587667wbj.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 147678
کلمات کلیدی
عکاس
دانشکده  پزشکی - عکس

دانشکده پزشکی - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید