• تاریخ انتشار : 97/11/02 - 14:32
  • تعداد بازدید خبر : 26

جلسه کمیته اجرایی هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت در سالن شورای طبقه هشتم ستاد

جمشید ربیعی

143840.mp3 جلسه کمیته اجرایی هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت در سالن شورای طبقه هشتم ستاد

/useruploads/1548155012477qtd.jpg /useruploads/1548155032414kmc.jpg /useruploads/1548155055723pbq.jpg /useruploads/1548155072801siu.jpg /useruploads/1548155093494ryi.jpg /useruploads/1548155111530yec.jpg /useruploads/1548155132241rsd.jpg /useruploads/1548155150008dih.jpg /useruploads/1548155167465ymp.jpg /useruploads/1548155185106rom.jpg /useruploads/1548155203409mgo.jpg /useruploads/1548155221634xiq.jpg /useruploads/1548155246782myy.jpg /useruploads/1548155262813rqn.jpg /useruploads/1548155283013yrx.jpg /useruploads/1548155302424kiw.jpg /useruploads/1548155326063qyg.jpg /useruploads/1548155343718yuy.jpg /useruploads/1548155365156jtf.jpg /useruploads/1548155381981ebe.jpg /useruploads/1548155399739sic.jpg /useruploads/1548155415600kce.jpg /useruploads/1548155434522vjg.jpg /useruploads/1548155452845bnp.jpg
  • گروه خبری : روابط عمومی
  • کد خبر : 143840
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید