• تاریخ انتشار : 98/09/19 - 12:46
  • تعداد بازدید خبر : 6

جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

حمیده امیدوار

148357.mp3 جلسه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی

/useruploads/1575969617825ude.jpg /useruploads/1575969655901iqj.jpg /useruploads/1575969682659ars.jpg /useruploads/1575969716971vlt.jpg /useruploads/1575969748390cuq.jpg /useruploads/1575969773735imw.jpg /useruploads/1575969804511lni.jpg /useruploads/1575969826658pgl.jpg /useruploads/1575969850631idd.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148357
کلمات کلیدی
عکاس
معصومه  عزيزي - عكس

معصومه عزيزي - عكس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید