• تاریخ انتشار : 98/08/21 - 15:15
  • تعداد بازدید خبر : 10

جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه

وحید مزاجردی

147861.mp3 جلسه کمیته تخصصی ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه

/useruploads/1573559147181vgk.jpg /useruploads/1573559164836ieh.jpg /useruploads/1573559196167otv.jpg /useruploads/1573559214038ggf.jpg /useruploads/1573559234366lph.jpg /useruploads/1573559252228umi.jpg /useruploads/1573559274774vju.jpg /useruploads/1573559295986esi.jpg /useruploads/1573559310974ojq.jpg /useruploads/1573559328920ywa.jpg /useruploads/1573559346792oys.jpg /useruploads/1573559366464jlo.jpg /useruploads/1573559386327prj.jpg /useruploads/1573559405727qtx.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 147861
کلمات کلیدی
عکاس
وحید مزاجردی

وحید مزاجردی

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید