• تاریخ انتشار : 98/07/30 - 12:34
  • تعداد بازدید خبر : 3

جلسه کمیته ستاد بحران و مانور دور میزی در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

یونس بیاتی

147631.mp3 جلسه کمیته ستاد بحران و مانور دور میزی در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

/useruploads/1571735114495gyu.jpg /useruploads/1571735141248kud.jpg /useruploads/1571735158915onp.jpg /useruploads/1571735179198iut.jpg /useruploads/1571735202858ddn.jpg /useruploads/1571735221786yle.jpg /useruploads/1571735241571bsj.jpg /useruploads/1571735260815dvc.jpg /useruploads/1571735283333hkg.jpg /useruploads/1571735303370jjl.jpg /useruploads/1571735323623yio.jpg
  • گروه خبری : شبکه های بهداشتی درمانی
  • کد خبر : 147631
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید