• تاریخ انتشار : 97/06/26 - 14:19
  • تعداد بازدید خبر : 5

جلسه کمیته تعیین راهکارهای پیشگیری از وقوع عوارض مرگ قابل اجتناب گروه های سنی

اسماعیل استاجی

142547.mp3 جلسه کمیته تعیین راهکارهای پیشگیری از وقوع عوارض مرگ قابل اجتناب گروه های سنی

/useruploads/1537181415239dqk.jpg /useruploads/1537181429899stn.jpg /useruploads/1537181449065tdc.jpg /useruploads/1537181467546sxc.jpg /useruploads/1537181505522ipi.jpg /useruploads/1537181522730glk.jpg /useruploads/1537181535496kds.jpg /useruploads/1537181549635ski.jpg /useruploads/1537181571485xvg.jpg /useruploads/1537181592489fud.jpg /useruploads/1537181608574joc.jpg /useruploads/1537181624028gft.jpg /useruploads/1537181655951ljm.jpg /useruploads/1537181671318qja.jpg /useruploads/1537181687537ejl.jpg /useruploads/1537181719959qir.jpg /useruploads/1537181739910gar.jpg /useruploads/1537181781987enx.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 142547
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید