• تاریخ انتشار : 97/08/02 - 15:10
  • تعداد بازدید خبر : 2

حضور دکتر اصفیاء در سلف سرویس دانشکده پرستاری و مامایی و دیدار صمیمانه با دانشجویان

حسین اکبریان

142942.mp3 حضور دکتر اصفیاء در سلف سرویس دانشکده پرستاری و مامایی و دیدار صمیمانه با دانشجویان

/useruploads/1540381572086tiu.jpg /useruploads/1540381590744tdm.jpg /useruploads/1540381610101pnj.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1540381625718jvf.jpg /useruploads/1540381705632emi.jpg /useruploads/1540381757669rgx.jpg /useruploads/1540381789524hme.jpg /useruploads/1540381805527mxc.jpg /useruploads/1540381827779gcq.jpg /useruploads/1540381847734xro.jpg /useruploads/1540381864836kkb.jpg /useruploads/1540381901004jba.jpg /useruploads/1540381931024hnh.jpg /useruploads/1540381949774oax.jpg /useruploads/1540381971002rqu.jpg /useruploads/1540381991670kbg.jpg /useruploads/1540382007653dju.jpg /useruploads/1540382021315awv.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 142942
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید