• تاریخ انتشار : 98/09/25 - 09:58
  • تعداد بازدید خبر : 17

حضور مدیر امور فرهنگی و مسئولان فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)

حسین حاج رضایی

148471.mp3 حضور مدیر امور فرهنگی و مسئولان فرهنگی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)

/useruploads/1576477750428cei.jpg /useruploads/1576477769797brb.jpg /useruploads/1576477850073opy.jpg /useruploads/1576477876576uda.jpg /useruploads/1576477899881isg.jpg /useruploads/1576477943858uxh.jpg /useruploads/1576477966498fml.jpg /useruploads/1576477984716dww.jpg /useruploads/1576478003537hxk.jpg /useruploads/1576478028455wsu.jpg /useruploads/1576478047778kon.jpg /useruploads/1576478069867tyi.jpg /useruploads/1576478090184ybi.jpg /useruploads/1576478113479uon.jpg /useruploads/1576478170810fns.jpg /useruploads/1576478200270dfi.jpg /useruploads/1576478231877voo.jpg /useruploads/1576478253282wge.jpg /useruploads/1576478278706jgd.jpg /useruploads/1576478299754rai.jpg /useruploads/1576478323508nek.jpg /useruploads/1576478349751gda.jpg /useruploads/1576478372700utl.jpg
  • گروه خبری : شبکه های بهداشتی درمانی
  • کد خبر : 148471
کلمات کلیدی
عکاس
سعيده  شريفي - عکس

سعيده شريفي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید