• تاریخ انتشار : 98/06/24 - 10:52
  • تعداد بازدید خبر : 19

دفاع از پایان نامه سیده مریم حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی

الهام حق شناس

146891.mp3 دفاع از پایان نامه سیده مریم حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی

/useruploads/1568528567539ncx.jpg /useruploads/1568528582767luo.jpg /useruploads/1568528602568lmj.jpg /useruploads/1568528616453glr.jpg /useruploads/1568528633779spq.jpg /useruploads/1568528652727ord.jpg /useruploads/1568528666873dst.jpg /useruploads/1568528680521csb.jpg /useruploads/1568528698112igp.jpg /useruploads/1568528715336hsv.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 146891
کلمات کلیدی
عکاس
الهام  حق شناس- عکس

الهام حق شناس- عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید