• تاریخ انتشار : 97/09/13 - 12:50
  • تعداد بازدید خبر : 11

دومین روز کارگاه بین المللی پروژه اپاتل به میزبانی دانشکده مجازی و با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه

سیده کاملیا داودزاده

143245.mp3 دومین روز کارگاه بین المللی پروژه اپاتل به میزبانی دانشکده مجازی و با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه

/useruploads/1543915277691grp.jpg /useruploads/1543915295635qvt.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543915351808doj.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543915351808doj.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543915351808doj.jpg /useruploads/1543915351808doj.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543915351808doj.jpg /useruploads/1543915460320krj.jpg /useruploads/1543915491507gor.jpg /useruploads/1543915491507gor.jpg /useruploads/1543915702069gws.jpg /useruploads/1543915725150bri.jpg /useruploads/1543915746777pwu.jpg /useruploads/1543915769284ckm.jpg /useruploads/1543915794737drd.jpg /useruploads/1543915816518ore.jpg /useruploads/1543915839186ksn.jpg /useruploads/1543915861935nhr.jpg /useruploads/1543915882150lph.jpg /useruploads/1543915928336kse.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543915946938lyv.jpg /useruploads/1543915946938lyv.jpg /useruploads/1543915993979yia.jpg /useruploads/1543916041907pbu.jpg /useruploads/1543916088643cek.jpg /useruploads/1543916111891mfa.jpg /useruploads/1543916138121vqc.jpg /useruploads/1543916189549fjh.jpg /useruploads/1543916213921snv.jpg /useruploads/1543916238787cpx.jpg /useruploads/1543916262340jae.jpg /useruploads/1543916283937fgn.jpg /useruploads/1543916305391aaq.jpg /useruploads/1543916328700hsi.jpg /useruploads/1543916349086qls.jpg /useruploads/1543916371752uxq.jpg /useruploads/1543916400345fhm.jpg /useruploads/1543916425188ghb.jpg /useruploads/1543916450335oqi.jpg /useruploads/1543916473405iny.jpg /useruploads/1543916493347wsg.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 143245
کلمات کلیدی
عکاس
سيده كامليا  داوودزاده - عكاس

سيده كامليا داوودزاده - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید