• تاریخ انتشار : 96/10/06 - 11:41
  • تعداد بازدید خبر : 2

دیدار مدیر بودجه و مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه با رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

139718.mp3 دیدار مدیر بودجه و مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه با رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1514362416369cln.jpg /useruploads/1514362453866lnw.jpg /useruploads/1514362467257usa.jpg /useruploads/1514362479036fgr.jpg /useruploads/1514362510973rkj.jpg /useruploads/1514362534758eye.jpg /useruploads/1514362683722ycf.jpg /useruploads/1514362706959ltp.jpg /useruploads/1514362760303asj.jpg /useruploads/1514362775011eel.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 139718
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید