• تاریخ انتشار : 97/01/20 - 18:22
  • تعداد بازدید خبر : 2

دیدار معاون مدیر کل بهداشت عمومی وزارت بهداشت عراق از دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

140553.mp3 دیدار معاون مدیر کل بهداشت عمومی وزارت بهداشت عراق از دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1523282039394ard.jpg /useruploads/1523282053235ffn.jpg /useruploads/1523282088897edi.jpg /useruploads/1523282105613rtb.jpg /useruploads/1523282135877nhk.jpg /useruploads/1523282174085vyy.jpg /useruploads/1523282206155dov.jpg /useruploads/1523282223335bxk.jpg /useruploads/1523282240697fjj.jpg /useruploads/1523282265378ffs.jpg /useruploads/1523282282285sto.jpg /useruploads/1523282302001bun.jpg /useruploads/1523282340442sql.jpg /useruploads/1523282370356kvs.jpg /useruploads/1523282386430txy.jpg /useruploads/1523282401896thx.jpg /useruploads/1523282436024tbd.jpg /useruploads/1523282455586smw.jpg /useruploads/1523282486335wyp.jpg /useruploads/1523282508784xit.jpg /useruploads/1523282534703wxb.jpg /useruploads/1523282565150kpx.jpg /useruploads/1523282577209nha.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 140553
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید