• تاریخ انتشار : 97/11/14 - 14:11
  • تعداد بازدید خبر : 29

دیدار وزیر علوم عراق با دکتر کریمی رئیس دانشگاه

جمشید ربیعی

144015.mp3 دیدار وزیر علوم عراق با دکتر کریمی رئیس دانشگاه

/useruploads/1549190521914yed.jpg /useruploads/1549190547134goo.jpg /useruploads/1549190572920ape.jpg /useruploads/1549190591419apr.jpg /useruploads/1549190608737vot.jpg /useruploads/1549190628575ewn.jpg /useruploads/1549190646033cnt.jpg /useruploads/1549190663297hna.jpg /useruploads/1549190679220utr.jpg /useruploads/1549190698248yes.jpg /useruploads/1549190715103ecl.jpg /useruploads/1549190735168vsr.jpg /useruploads/1549190751964udq.jpg /useruploads/1549190771443coh.jpg /useruploads/1549190788525mqc.jpg /useruploads/1549190805147vgu.jpg /useruploads/1549190823780twx.jpg
  • گروه خبری : حوزه ریاست
  • کد خبر : 144015
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید