• تاریخ انتشار : 97/03/07 - 13:06
  • تعداد بازدید خبر : 11

سخنرانی سمیه مهدی خانی دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه Sapienza کشور ایتالیا در دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

141059.mp3 سخنرانی سمیه مهدی خانی دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه Sapienza کشور ایتالیا در دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1527496595815gjc.jpg /useruploads/1527496616942hia.jpg /useruploads/1527496631441fhw.jpg /useruploads/1527496644385nxp.jpg /useruploads/1527496662821duu.jpg /useruploads/1527496675133dfh.jpg /useruploads/1527496685505uwi.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 141059
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید