• تاریخ انتشار : 97/09/14 - 10:01
  • تعداد بازدید خبر : 8

سومین روز کارگاه بین المللی پروژه اپاتل به میزبانی دانشکده مجازی و با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه

سیده کاملیا داودزاده

143255.mp3 سومین روز کارگاه بین المللی پروژه اپاتل به میزبانی دانشکده مجازی و با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه

/useruploads/1543991539128bph.jpg /useruploads/1543991577677elx.jpg /useruploads/1543991780221bju.jpg /useruploads/1543991805156ttq.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543991828986tvf.jpg /useruploads/1543991828986tvf.jpg /useruploads/1543991848717hrj.jpg /useruploads/1543991872939ehc.jpg /useruploads/1543991892961xim.jpg /useruploads/1543991912651mgw.jpg /useruploads/1543991934548yco.jpg /useruploads/1543991951639vqi.jpg /useruploads/1543991970077wgs.jpg /useruploads/1543991986018wap.jpg /useruploads/1543992005912lhl.jpg /useruploads/1543992027324vdl.jpg /useruploads/1543992043525cuq.jpg /useruploads/1543992063708shi.jpg /useruploads/1543992081136rhg.jpg /useruploads/1543992099744dik.jpg /useruploads/1543992125750ewk.jpg /useruploads/1543992149012aoh.jpg /useruploads/1543992174196xue.jpg http://pr.tums.ac.ir/useruploads/1543992193343rqc.jpg /useruploads/1543992193343rqc.jpg /useruploads/1543992227934qlv.jpg /useruploads/1543992247163poe.jpg /useruploads/1543992270863ehe.jpg /useruploads/1543992290185xgu.jpg /useruploads/1543992306124txv.jpg /useruploads/1543992326611rhu.jpg /useruploads/1543992347012xbe.jpg /useruploads/1543992365935obc.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 143255
کلمات کلیدی
عکاس
سيده كامليا  داوودزاده - عكاس

سيده كامليا داوودزاده - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید