• تاریخ انتشار : 98/09/24 - 12:21
  • تعداد بازدید خبر : 8

صعود تیم کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی تهران به قله 3 هزار و 400 متری شهباز در رشته کوه های راسوند استان مرکزی

همکار

148460.mp3 صعود تیم کوهنوردی دانشگاه علوم پزشکی تهران به قله 3 هزار و 400 متری شهباز در رشته کوه های راسوند استان مرکزی

/useruploads/1576399988243yqv.jpg /useruploads/1576400011097vcx.jpg /useruploads/1576400036946wak.jpg /useruploads/1576400059370jgn.jpg /useruploads/1576400085852mvx.jpg /useruploads/1576400115021mfw.jpg /useruploads/1576400143766cbf.jpg /useruploads/1576400171211swq.jpg /useruploads/1576400196656exo.jpg /useruploads/1576400229981caa.jpg /useruploads/1576400258676ftc.jpg /useruploads/1576400288131smp.jpg /useruploads/1576400315111iqn.jpg /useruploads/1576400343225xfd.jpg /useruploads/1576400371094hpp.jpg /useruploads/1576400403030cfj.jpg /useruploads/1576400445641eyt.jpg /useruploads/1576400470656ivv.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 148460
کلمات کلیدی
عکاس
فرزاد  سلطانپور- عکاس

فرزاد سلطانپور- عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید