جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه

جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه

جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه روز دوشنبه28 مهر 99 با حضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن جی 5 ستاد مرکزی دانشگاه برگزارشد.

گزارش تصویری بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان ضیائیان

گزارش تصویری بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان ضیائیان

دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت با همراهی دکتر فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی اشرف اقبالی معاون درمان بیمارستان ضیائیان و جعفر تاجیک سعیدی سوپروایز از این بیمارستان بازدید کردند.