جلسه مجازی مدیریت هم‌اندیشی استادان دانشگاه با همکاری دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

جلسه مجازی مدیریت هم‌اندیشی استادان دانشگاه با همکاری دانشکده دندانپزشکی برگزار شد

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه مجازی مدیریت هم‌اندیشی استادان دانشگاه را با عنوان رسول اکرم «ص» پیامبر آزادی‌بخش، با سخنرانی دکتر سید حمید خویی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 19 آبان 99 ساعت 13 تا 14 بر بستر اسکای‌روم برگزار کرد.