نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاه

نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاه

نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاه روز شنبه 19 مهر 99 باحضور دکتر امیرعلی سهراب پور، دکتر عبدالرحمان رستمیان، دکتر محمدحسین پورغریب به ترتیب معاونان آموزشی، فرهنگی و دانشجویی و دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن میزگرد طبقه هشتم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

 دومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی در معاونت غذا و دارو

دومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی در معاونت غذا و دارو

دومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق مواد خوراکی و آشامیدنی باهدف مبارزه با قاچاق و تقلب اقلام خوراکی و آشامیدنی با حضور مدیر حراست اداره کل پست استان تهران در معاونت غذا و دارو برگزار شد.