بازدید تیم اجرایی مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش های کرونا به مناسبت هفته سلامت بانوان

بازدید تیم اجرایی مجتمع بیمارستانی امیراعلم از بخش های کرونا به مناسبت هفته سلامت بانوان

تیم اجرایی مجتمع بیمارستانی امیراعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان سه شنبه 29 مهر 99 از بخش های بیماران مبتلا به کووید19 بازدید و از همکاران قدردانی کرد.

جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه

جلسه کمیته اثر بخشی برندینگ دانشگاه

جلسه کمیته اثربخشی برندینگ دانشگاه روز دوشنبه28 مهر 99 با حضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن جی 5 ستاد مرکزی دانشگاه برگزارشد.