ملاقات مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مدیر پرستاری دانشگاه با کارکنان بخش های کووید 19 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

ملاقات مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده و مدیر پرستاری دانشگاه با کارکنان بخش های کووید 19 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

روز سه شنبه 22 مهر 99 دکتر خورشید وسکویی مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده به همراه سیمین رنجبران مدیر پرستاری دانشگاه و دکتر مهتاب بیات ریزی کارشناس دفتر مشاور امور زنان به منظور قدردانی و ابراز همدلی با کارکنان بخش های درمانی کووید 19 مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) ملاقات و گفتگوی صمیمانه داشتند. در طی بازدید از بخش های مختلف با بیان نکات انگیزشی در زمینه های بهزیستی در شرایط دشوار، تعامل با خانواده و فرزندان و اثرگذاری مثبت خدمت به هم نوع، در زندگی فردی مطرح شد که مورد استقبال کادر درمانی قرار گرفت. همچنین راه های ارتباط با مشاورین دفتر امور زنان و خانواده اطلاع رسانی شد.

دومین نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاه

دومین نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاه

دومین نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاه روز چهارشنبه 23 مهر 99 باحضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن شورای طبقه هفتم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

  جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه

جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه

جلسه کمیته سرآمدی برندسازی دانشگاه چهارشنبه 23 مهر 99 باحضور دکتر ماشاءاله ترابی مدیر روابط عمومی دانشگاه در سالن جی 5 ستاد مرکزی دانشگاه برگزارشد.