• تاریخ انتشار : 98/07/22 - 16:22
  • تعداد بازدید خبر : 13

قدردانی از کارخانجات منتخب تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته جهانی غذا

مرتضی ابراهیمی

147511.mp3 قدردانی از کارخانجات منتخب تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته جهانی غذا

/useruploads/1571057615951tql.jpg /useruploads/1571057647105hkn.jpg /useruploads/1571057679167huo.jpg /useruploads/1571057716003cng.jpg /useruploads/1571057759368tdl.jpg /useruploads/1571057794272weu.jpg /useruploads/1571057829329hai.jpg /useruploads/1571057857826dva.jpg /useruploads/1571057904569gnh.jpg /useruploads/1571057938725cte.jpg /useruploads/1571057975954xtk.jpg /useruploads/1571058023625rri.jpg /useruploads/1571058074391kan.jpg /useruploads/1571058116925qli.jpg /useruploads/1571058184584stb.jpg /useruploads/1571058241366ctf.jpg /useruploads/1571058292477bit.jpg /useruploads/1571058334339lro.jpg /useruploads/1571058417994std.jpg /useruploads/1571058450799tdy.jpg /useruploads/1571058532561vqt.jpg /useruploads/1571058632484sco.jpg /useruploads/1571058667231ojr.jpg /useruploads/1571058710250vgj.jpg /useruploads/1571058751269pnj.jpg /useruploads/1571058784943xgx.jpg /useruploads/1571058821813xot.jpg /useruploads/1571058878658dtm.jpg
  • گروه خبری : معاونتها و مراکز ستادی
  • کد خبر : 147511
کلمات کلیدی
عکاس
خديجه آب پر - عكاس

خديجه آب پر - عكاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید