• تاریخ انتشار : 98/07/29 - 12:41
  • تعداد بازدید خبر : 19

قدردانی از کارکنان واحد CSSD بیمارستان شریعتی

محمدرضا رضاسلطانی

147540.mp3 قدردانی از کارکنان واحد CSSD بیمارستان شریعتی

/useruploads/1571649126512umg.jpg /useruploads/1571649142639nil.jpg /useruploads/1571649158543mtc.jpg /useruploads/1571649174521dli.jpg /useruploads/1571649190528hjo.jpg /useruploads/1571649209103thp.jpg /useruploads/1571649227975knp.jpg /useruploads/1571649247108jwm.jpg /useruploads/1571649266813ksh.jpg /useruploads/1571649286348xsp.jpg /useruploads/1571649306456cnc.jpg /useruploads/1571649327321lyu.jpg /useruploads/1571649344713wcd.jpg /useruploads/1571649363930qtp.jpg /useruploads/1571649384928rgo.jpg /useruploads/1571649405411bid.jpg /useruploads/1571649425914afw.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 147540
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید