• تاریخ انتشار : 95/02/13 - 16:22
  • تعداد بازدید خبر : 1

قدردانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیریت هم اندیشی استادان از مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

حسین اکبریان

134819.mp3 قدردانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و مدیریت هم اندیشی استادان از مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

/useruploads/1462189982300gnc.jpg /useruploads/1462190025900sxd.jpg /useruploads/1462190047578mvg.jpg /useruploads/1462190061775ifg.jpg /useruploads/1462190081236djp.jpg /useruploads/1462190094612ptg.jpg /useruploads/1462190112729heu.jpg /useruploads/1462190129583kir.jpg /useruploads/1462190144517sfu.jpg /useruploads/1462190167654icy.jpg /useruploads/1462190185984akn.jpg /useruploads/1462190198767amb.jpg /useruploads/1462190225283rwj.jpg /useruploads/1462190238604xol.jpg /useruploads/1462190264209spy.jpg /useruploads/1462190293634txg.jpg /useruploads/1462190314191mnf.jpg /useruploads/1462190333289vde.jpg /useruploads/1462190345398ggt.jpg /useruploads/1462190363437guv.jpg
  • گروه خبری : دانشکده ها
  • کد خبر : 134819
کلمات کلیدی
عکاس
شیما  عطری - عکس

شیما عطری - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید