• تاریخ انتشار : 98/09/23 - 13:46
  • تعداد بازدید خبر : 16

قدردانی دکتر فاطمه تاجیک، مدیر شبکه بهداشت و درمان ری از سرپرست و کارکنان کلینیک مشاوره بیماری های رفتاری این شهرستان

حسین حاج رضایی

148435.mp3 قدردانی دکتر فاطمه تاجیک، مدیر شبکه بهداشت و درمان ری از سرپرست و کارکنان کلینیک مشاوره بیماری های رفتاری این شهرستان

/useruploads/1576318594028ihh.jpg /useruploads/1576318613093eys.jpg /useruploads/1576318635445ggf.jpg /useruploads/1576318656145hmw.jpg /useruploads/1576318680085gtf.jpg /useruploads/1576318705009pse.jpg /useruploads/1576318798167gjj.jpg /useruploads/1576318825782qit.jpg /useruploads/1576318843238ynb.jpg /useruploads/1576318871282sky.jpg /useruploads/1576318892066myx.jpg /useruploads/1576318923803ghh.jpg /useruploads/1576318947053ydk.jpg /useruploads/1576318967530kem.jpg /useruploads/1576318988626lyg.jpg /useruploads/1576319014527xti.jpg
  • گروه خبری : شبکه های بهداشتی درمانی
  • کد خبر : 148435
کلمات کلیدی
عکاس
سعيده  شريفي - عکس

سعيده شريفي - عکس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید