• تاریخ انتشار : 98/09/13 - 15:42
  • تعداد بازدید خبر : 21

كنگره تازه هاي پیوند کلیه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

محمد علی مرزبان

148233.mp3 كنگره تازه هاي پیوند کلیه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

/useruploads/1575461562611cwa.jpg /useruploads/1575461577553umb.jpg /useruploads/1575461595058vdl.jpg /useruploads/1575461612241pos.jpg /useruploads/1575461629806red.jpg /useruploads/1575461649615aba.jpg /useruploads/1575461665565nlt.jpg /useruploads/1575461682845hwx.jpg /useruploads/1575461702889xjl.jpg /useruploads/1575461720991rne.jpg /useruploads/1575461738958qmt.jpg /useruploads/1575461756994fwk.jpg /useruploads/1575461773159rwi.jpg
  • گروه خبری : بیمارستانها
  • کد خبر : 148233
کلمات کلیدی
عکاس

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید